Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

2007年5月1日星期二

重考會考?! 作文: 檸檬茶

開始時間: 9:40

我在超級市場購物, 總會見到貨架上排著一批盒裝檸檬茶. 但坦白說, 我從未喝過. 因為媽媽說, 這些東西酸, 喝了傷身, 所以不要說檸檬茶, 很多東西我都沒有飲過.

就算是益力多, 也不准我多飲, 只能給我每次飲一瓶.

結果我還是未能見識到甚麼是檸檬茶.

比較近距離接觸到檸檬的話, 就只有雪櫃裡面, 二姐姐的檸檬. 聽媽媽說, 他好像沒有我那種虛弱的體質, 所以可以吃檸檬. 我也偶然會見到姐姐切檸檬片, 自己弄一杯檸檬茶來喝.

我還是沒機會品嚐檸檬茶是甚麼味道.

究竟檸檬茶是用甚麼茶葉? 是不是用酒樓賣的那些普洱來沖? 我不知道. 但我對於茶的認識, 就只有茶樓用的茶葉, 還有奶茶的那種茶包. 嘗試把普洱的茶味跟檸檬的香味混合在一齊, 在腦袋裡面組合看看. 唔, 還不太覺得會有甚麼好喝的地方.

至於奶茶的茶味...不太清晰. 奶茶我只記得奶的香味, 茶味就不太記得是甚麼的一回事. 甜甜的奶, 就是奶茶的全部印象. 茶? 甚麼味道?

結果我還是拼不出檸檬茶應該是甚麼味道.

甚至在貨架上, 我也不會買甚麼檸檬茶, 情願去買V8蔬菜汁, 還要加辣的那種, 痛痛快快地喝它一罐. 因為媽媽除了不准我喝酸的東西以外, 辣的東西也不准碰, 也是用同一個理由: 傷身.

我就不明白, 酸的東西有甚麼傷身之處. 就好像我天天中午飯的時候, 都會偷偷的買一罐辣的V8來喝. 蕃茄是酸的, 還要加辣, 我飲了, 媽媽也看不出我有甚麼異樣, 自然也不會因此呼天搶地, 說我的身體又受損了之類.

如果說還有其他甚麼印象的, 就只剩下陽光檸檬茶了. 就是天天在電視廣告上看到的那個, 女學生偷偷暗戀一個男同學, 然後買檸檬茶給男孩子等等. 但我還是不明白, 為什麼賣檸檬茶要用那個形式. 對於就讀男校的我來說, 不要說故事情節, 連女同學也沒見過, 更難以想像附近的其他學校的女同學會暗戀我的同學.

胡亂寫了這一些東西, 總而言之: 檸檬茶距離我很遠, 很遠. 對它沒有特別印象, 只知道檸檬茶酸, 是禁品. 那我不喝也不太大不了, 反正我在背後喝其他的東西, 同樣是酸的, 如果媽媽知道了, 對他的刺激會更大吧.

完結時間: 10:10, 共731字

備註: 中學時代的我, 作文簡直是苦差, 議論文還好, 記敘文一類簡直是我的死穴. 時到今日我才明白為什麼書都看了不少, 文怎也寫得不好的原因: 沒有觀察四周的眼, 也沒有甚麼感受, 每天過得很慘白. 以上的文字, 是嘗試把中五時候的我, "降靈"到現在的我身上, 盡量用上當年的我的寫作水平來寫這篇文.

還有, 以上寫的事都是真的, 老媽在我小時禁喝酸禁吃辣, 而且他的解釋即使到今天, 我還是完全不可接受. 如果我的印象沒錯的話, 檸檬茶真的要到中六以後才嘗試過, 還要朋友主動帶我出去快餐店吃飯時才知道.

除此之外, 就是用紙筆的時候, 因為腦袋難以組織一句完整的句子, 原稿紙就會出現大量塗改, 插入, 這也很影響我修改的心情. 現在有了電腦可以隨時插入, 更正容易多了. 女朋友說踏入電腦年代寫作力差了, 但我反而覺得轉好了, 可能關鍵就是隨時更正這點吧.

當然寫之前已經看過不少blogger為檸檬茶瘋狂, 後現代, 愛情, 妙喻等層出不窮, 就好像沒有我這種平淡的文章, 看來還比較像一個中五學生作的. 所以在腦海中已經為這個題目思考了一晚, 又特意"降靈", 所以才可能半小時內一氣呵成, 打得出這篇文來. 如果當年會考真的有檸檬茶這條, 以當年的我來說, 其實只會逃避不寫.

延伸閱讀: 案內人隨筆: 檸檬茶, 刁民公園: 檸檬茶

4 則留言:

怒火眼睛 說...

哈哈, 我好鐘意睇你降靈喎. 平淡得黎, 顯現到你當年既"清純"

Kenka 說...

謝謝讚美.

每次飲V8, 都有小小反抗暴政的快感, 到今天還有 :P

不過我怕咁寫都算離題, 只得好低分...

對了, 怒火媽媽也來寫一寫吧?

怒火眼睛 說...

之前down, 極down, up番後又寫最低工資咯. 而家先寫COT, 驚俾人笑out呀~

Kenka 說...

見到你寫最低工資, 寫得好呀...我就寫唔到咁清晰喇. 潮流呢家野, 尤其係web2.0年代, 得兩三日貨仔, 呢次你追唔到檸茶, 都追到最低工資呀